Velja garancija za vse sestavne dele?

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 06.12.2010Proizvajalca ročnih električnih orodij zanima, ali je možno, da so kateri nadomestni deli po navodilih proizvajalca samodejno izločeni iz garancijskega popravila?
 
O garancijah govori Zakon o varstvu potrošnikov (od 15. b do 21. člena) in posebej še Obligacijski zakonik (od 481. do 485. člena).
 
Proizvajalec brezplačno popravlja in vzdržuje izdelek v času garancijskega roka, ko ta poteče, pa proti plačilu.
Obvezni garancijski rok je eno leto, proizvajalec pa lahko za vsak posamezni izdelek določi tudi daljšo prostovoljno garancijo. Tudi po preteku garancijskega roka mora zagotavljati rezervne dele, in sicer še tri leta po preteku garancijske dobe, ne glede na to, kako dolga je. Delo lahko opravlja sam ali pa sklene pogodbo o servisiranju z drugim izvajalcem. Pogoji servisiranja morajo biti vnaprej dogovorjeni in zapisani tudi v garancijskem listu. Pooblaščen je tisti servis, ki ima veljavno proizvajalčevo pooblastilo, da lahko opravlja servisna dela na izdelkih in ima sklenjeno pogodbo za dobavo originalnih rezervnih delov.
 
Garancija lahko dogovorno ne zajema:
• obrabljenosti, ki je posledica normalne rabe in funkcije delovanja,
• odprave napak, ki so posledice neustrezne rabe,
• zamenjave delov, ki so poškodovani ali deformirani zaradi zunanjih oziroma drugih vplivov (primer: svedri ali deli, katerih okvara lahko povzroči škodo na drugih vgrajenih delih),
• vseh drugih tujih vzrokov, ki so povezani z morebitno nastalo škodo na vgrajenih rezervnih delih.
 
Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni servis mora izdelek, če gre za okvaro ali pomanjkljivost, takoj sprejeti v popravilo. Napako mora odpraviti najpozneje v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je sprejel zahtevo za brezplačno odpravo okvare in pomanjkljivosti na izdelku. Če tega v tem roku ne stori, mora potrošniku brezplačno nadomestiti tak izdelek z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Garancijski rok se lahko podaljša za čas, ki je bil potreben za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, lahko pa celo začne teči znova.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *