Vloge za dodelitev sredstev za odpravo škode v kmetijstvu

Avtor: | Objava: 10.11.2003Kmetovalce obveščamo, da je sprejet Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu

Pravilnik določa, da lahko vlogo za pridobitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu vloži nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev

Upravičenec vloži vlogo na posebnih obrazcih in sicer:
posebej za vsako vrsto naravne nesreče in
posebej za vsako posamezno kmetijsko rastlino. 

Vloga se vloži na občinsko komisijo tiste občine, v kateri ima nosilec kmetijskega gospodarstva  kmetijska zemljišča. 

Vloga se lahko izpolni ročno, z uporabo elektronskih medijev ali z uporabo predtiskanih obrazcev, v vsakem primeru pa mora biti podpisana. 

VELJAVNOST:
Od 15.11.2003. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
(UL RS 112/2003)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS 75/2003) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *