Vodna povračila

Avtor: | Objava: 10.12.2002Vodno povračilo morajo plačati imetniki vodne pravice za rabo vode naplavin in vodnih zemljišč, ki so v lasti države.

Zavezanec za plačilo je:
- oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem ali izkoriščanje vode,
- pri rabi naplavin je zavezanec tisti, ki odvzema naplavine,
- pri rabi vodnih zemljišč je zavezanec oseba, ki vodna zemljišča uporablja,
- če gre za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, za potrebe kopališč ali namakanje, pa je zavezanec za plačilo oseba, ki rabi vodo za opravljanje teh dejavnosti.

Uredba določa način obračunavanja vodnega povračila glede na posamezno vrsto rabe vode ter način plačevanja vodnega povračila.

Zavezanec mora do 31.1. tekočega leta vložiti napoved za plačilo vodnega povračila za preteklo leto. Če tega ne stori, mu grozi denarna kazen od 200.000 do 500.000 SIT.

VELJAVNOST:
Od 14.12.2002

PRAVNI VIR:
Uredba o vodnih povračilih
(UL RS 103/2002)
Zakon o vodah (UL RS 67/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *