Vpis družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Avtor: | Objava: 10.03.2002VSEBINA

Vsako spremembo osebnih podatkov zastopnika družbe je potrebno vpisati v sodni register!

Postopek vpisa družb v sodni register in podatke, ki jih moramo vpisati v sodni register, določata Zakon o sodnem registru in pravkar sprejeta Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register.

V sodni register se vpisujejo podatki zastopnika družbe ali druge pravne osebe in sicer ime, priimek, naslov bivanja in tip zastopnika ter EMŠO (enotna identifikacijska številka). Kakršnokoli spremembo enega od teh podatkov je obvezno vpisati v sodni register.

Zastopnik kot oseba se identificira z EMŠO, za vpis sprememb njegovih osebnih podatkov (ime, naslov) pa je potrebno vložiti predlog za spremembo. To lahko stori oseba, ki zastopa družbo ali pooblaščenec, predložiti pa mora listine, na podlagi katerih temeljijo podatki oz. sprememba teh podatkov, ki se vpisujejo ter druge listine, določene z zakonom.

Če torej zastopnik spremeni naslov stalnega bivališča, ime ali priimek, mora obvezno vložiti predlog za spremembo teh podatkov v sodnem registru, kjer je vpisana družba, katero zastopa.


VELJAVNOST
Veljati začne s 15.3.2002.

PRAVNI VIR
Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (UL RS 18/2002)
Zakon o sodnem registru (UL RS 13/94)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *