Vpis v register pokojninskih načrtov

Avtor: | Objava: 10.04.2002Navodilo je namenjeno izvajalcem pokojninskega načrta oz. ustanoviteljem izvajalca, če izvajalec še ni vpisan v sodni register.

Prijava za vpis pokojninskega načrta in prijava za vpis sprememb ali dopolnitev se vloži na predpisanem obrazcu pri davčnem uradu, na območju katerega je izvajalec vpisan kot davčni zavezanec.

Delodajalec, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, mora prijavo za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov izpolniti na obrazcu PN-D4. Ta obrazec mora predložiti v 15-ih dneh od sklenitve pogodbe z izvajalcem pokojninskega načrta.

Prijavi za vpis je treba priložiti naslednje listine:
- Pokojninski načrt,
- Odločbo o odobritvi pokojninskega načrta s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
- Pogodbo o odprtju posebnega denarnega računa vzajemnega pokojninskega sklada,
- Izpisek iz sodnega registra o izvajalcu oz. o ustanovitelju in upravljalcu.

Predpisani obrazci imajo naslednje označbe:
PN-U1 (vpisuje se podatke o ustanoviteljih),
PN-I2 (vpisuje se podatke o izvajalcih pokojninskega načrta),
PN-U3 (vpisuje se podatke o upravljalcu pokojninskega sklada).

VELJAVNOST:
Od 20.04.2002 dalje.

PRAVNI VIR:
Navodilo za vpis v register pokojninskih načrtov
(UL RS 35/2002)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, člen 372 (UL RS 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *