Vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje

Avtor: | Objava: 10.07.2002Vsi, ki so od leta 1991 vlagali lastna sredstva v telekomunikacijsko omrežje, morajo vložiti zahtevek za povrnitev neupravičeno plačanih zneskov. Do vračila sredstev, ki so jih vložili v telekomunikacijsko omrežje, so upravičene fizične osebe, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki.

V parlamentu je bil namreč končno sprejet Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Tako bodo dobili vrnjen del sredstev tisti, ki so s pravnimi predhodniki Telekoma sklepali pogodbe (in jim plačevali (pre)visoke zneske) zato, da so dobili telefonski priključek.
 
Višina vračila je med drugim odvisna od leta vlaganj, tako da npr. za pogodbe sklenjene od leta 1991 – 1994 znaša 40%, za pogodbe sklenjene od leta pa 20% pogodbene vrednosti.

Zahtevek za vračilo je potrebno vložiti v štirih mesecih od objave poziva v Uradnem listu, v nasprotnem primeru se zahtevek ne upošteva. Poziv bo naknadno objavila komisija, ki jo ta zakon ustanavlja.

VELJAVNOST:
Od 5.7.2002 dalje.

PRAVNI VIR:
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (UL RS 58/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *