Vračilo are zaradi neizpolnitve pogodbe

Avtor: | Objava: 19.03.2004Podjetja med seboj sklepate posle in v mnogih primerih se pogodbeni stranki dogovorita, da ena stranka drugi izroči aro v znak sklenitve pogodbe. Kakšne so posledice za pogodbeni stranki, če je bila ara izročena, pogodba pa nato ni bila izpolnjena? 
 
Če je ena pogodbena stranka drugi izročila aro, pa sedaj druga stranka pogodbe ne izpolni, ima stranka, ki je izročila aro, naslednje možnosti:
- zahteva izpolnitev pogodbe, če je to še mogoče;
- zahteva vračilo are ter škode, nastale zaradi neizpolnitve pogodbe;
- zahteva vračilo dvojne are. 

V vsakem primeru pa je treba upoštevati, da stranka, ki je dala aro, ne more odstopiti od pogodbe s tem, da pusti aro drugi stranki, prav tako ne more tega storiti druga stranka s tem, da vrne dvojno aro. 

Pogoj, da lahko pogodbi zvesta stranka uveljavlja sankcijo zaradi neizpolnitve pogodbe je, da je nasprotna stranka odgovorna za neizpolnitev pogodbe.
 

Če nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev pogodbe (npr. ker je zaradi višje sile predmet pogodbe uničen), pa mora tisti, ki je aro prejel, drugi stranki aro vrniti. V tem primeru stranki nimata nobenih medsebojnih zahtevkov na podlagi izročene are iz naslova neizpolnitve pogodbe.  

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *