Vračilo sodne takse

Avtor: | Objava: 10.11.2003Na sodišču ste vložili tožbo in plačali določeno sodno takso. Naknadno ste ugotovili, da ste plačali previsoko sodno takso oz. da dejanje, za katerega ste sodno takso plačali, ni bilo opravljeno. Kaj lahko sedaj storite, da bi prišli do sredstev, ki ste jih neupravičeno plačali?  

Zakon določa, da lahko tisti, ki je plačal preveč sodne takse ali je plačal takso za dejanje, ki ni bilo opravljeno, zahteva vračilo.  

Zahtevo za vračilo takse je treba vložiti pri sodišču, ki je o zadevi odločalo na prvi stopnji.  

Rok za vložitev zahteve je:
- 60 dni od dne, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma
- 60 dni od dne, ko je plačnik takse izvedel, da dejanje, za katero je plačal takso, ni bilo opravljeno.

Zahteve ni mogoče vložiti po poteku dveh let od dne, ko je bila taksa plačana.  

Sodišče pošlje zahtevek za vračilo sodne takse davčnemu organu, ki tudi odloči o vračilu. Če je zahtevek utemeljen, bo davčni organ preveč plačani znesek vrnil plačniku na njegov račun. 

PRAVNI VIR:
Zakon o sodni h taksah
(UL SRS 1/90, UL RS 14/91, 38/96 20/98, 35/98 Sklepi US 35/98, U-I-112/98, 50/98, Odl.US, 70/2000, 29/2001 Skl.US: U-I-97/00-9, 93/2001, 16/2002 Skl.US: U-I-97/00-18, 73/2003 Odl.US: U-I-32/02-19)  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *