Vrečke v stiku z živili in kot klasična nosilna embalaža

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 09.11.2009Podjetnik ima registrirano dejavnost izdelovanja plastičnih vrečk za različne namene. Med drugim izdeluje nosilne vrečke in vrečke za shranjevanje živil. Ker morajo biti materiali analizirani in postopek analize ni poceni, ga zanima, ali morajo biti tudi nosilne vrečke, za katere ne ve, kaj bo posameznik dal vanje, analizirane.
 
Vrečke, v katerih bodo živila (sveža ali zamrznjena), morajo biti v prometu skladne z določili Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/2005), v katerem je predvideno ugotavljanje skladnosti (torej preskušanje) in pravilno označevanje vrečk. Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, morajo biti, ko se dajo v promet, opremljeni z oznako »primerno za živila« ali s simbolom, določenim v prilogi pravilnika (»kozarec in vilica«) ali s posebno oznako, ki zadeva njihovo uporabo (na primer avtomat za kavo, steklenica za vino, jušna žlica in podobno) ter navedbo posebnih pogojev, ki jih je treba upoštevati pri njihovi uporabi, kjer je to potrebno.
 
Materiali in izdelki morajo biti v skladu z dobro proizvodno prakso in izdelani na način, da v normalnih oziroma predvidljivih pogojih uporabe njihove sestavine ne prehajajo v živila v količinah, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, povzročile nesprejemljivo spremembo v sestavi živil ali poslabšale njihove organoleptične lastnosti. Preskušanje, na podlagi katerega se v primeru ustreznosti izda izjava o skladnosti, izvajajo v ministrstvu za zdravje – v laboratoriju za predmete splošne rabe, Grablovičeva 44, Ljubljana.
 
Med posebne zahteve se šteje tudi pisna izjava o skladnosti, ki potrjuje, da so materiali in izdelki skladni z določili direktiv in pravilnikov.
 
Podjetja, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, se morajo s posebnim obrazcem registrirati na najbližji enoti Zdravstvenega inšpektorata RS.
 
Nosilne vrečke se v primerjavi z zgoraj navedenim štejejo za embalažo in zanje velja Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/09 in spr. 106/06). Teh ni treba preskušati kot vrečke za stik z živili, skladne pa morajo biti z zahtevami standarda SIST EN 13427, na podlagi katerega je treba izdati izjavo o skladnosti (glede zahtev za proizvodnjo, minimalne vsebnosti nevarnih snovi, ponovne uporabe in načina najprimernejše predelave po uporabi). Podjetja, ki proizvajajo, uporabljajo ali posredujejo embalažo, se morajo registrirati v Agenciji za okolje (ARSO), Vojkova 1b, Ljubljana, in podajati tudi letna poročila o količini proizvodnje.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *