Vrstni red objav v Uradnem listu

Avtor: | Objava: 10.04.2003Za vse, ki ste na kakršenkoli način vezani na objave v Uradnem listu RS, je pomemben podatek, kakšen je pogoj in vrstni red za objavo določene informacije v Uradnem listu. Od tega so namreč pogosto odvisni določeni roki.
 
Zakonodaja določa, da se morajo v Uradnem listu Republike Slovenije poleg predpisov državnih in lokalnih organov ter mednarodnih pogodb objavljati tudi:
- javni razpisi,
- javni natečaji,
- vpisi v sodni in druge registre,
- preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v Uradnem listu.

Vse te objave pa so v Uradnem listu objavljene le v primeru, da so predložene v objavo v skladu z zakonom ali drugim predpisom, ki določa objavo v Uradnem listu.

Nova uredba določa, da se vrstni red objav določi glede na vrstni red pravilnih predložitev v objavo.

Prednostno objavo lahko direktor založnika Uradnega lista dovoli le izjemoma, če je to nujno zaradi njene narave in vsebine.
Ta določba je zelo pomembna, ker veljavna zakonodaja v mnogih primerih določa, da rok za izvedbo določenega dejanja ne teče od nastanka dejstva, temveč šele od objave tega dejstva v Uradnem listu RS (npr. rok za prijavo terjatev zoper stečajnega dolžnika začne teči z objavo oklica o začetku stečajnega postopka v Uradnem listu RS).
 
VELJAVNOST:
Od 11.4.2003.
 
PRAVNI VIR:
Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS 34/2003)
Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS 57/96)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *