Vsebina novih obrazcev za prikazovanje podatkov o plačah

Avtor: | Objava: 10.08.2002Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah določa način in obliko prikazovanja podatkov o plačah pristojnemu organu, ločeno za pravne osebe in zasebnike. Sestavni del Navodila so tudi obrazci, ki naj jih delodajalci odslej uporabljajo.
 
Kdaj in komu delodajalci predložijo obrazce, s katerimi se prikazujejo plače?
Delodajalci predložijo te obrazce ob izplačilu plač.Delodajalci/pravne osebe te obrazce predložijo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.Delodajalci/zasebniki pa obrazce predložijo Davčni upravi RS.
 
Kateri podatki se prikazuje na teh obrazcih?
Na obrazcih se prikazujejo samo podatki za tisti del plač, ki je v breme delodajalca. Na obrazcih se prikazujejo tudi podatki o plačah pripravnikov.
 
Katerih podatkov ni potrebno vpisovati na te obrazce?
Na te obrazce se ne pišejo podatki o plačah za brezposelne osebe, ki so vključene v programe javnih del. Podatki o plačah se prikazujejo ločeno za zaposlene po kolektivni pogodbi in za zaposlene, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe.
 
VELJAVNOST
Od 27.6.2002; uporablja se za prikazovanje podatkov o izplačanih plačah, ki se nanašajo na mesec avgust 2002 in dalje.
 
PRAVNI VIR
Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah (UL RS 66/2002)Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *