Vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj

Avtor: | Objava: 12.03.2004Upravnike, lastnike in najemnike stanovanj obveščamo, da novi Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj določa standarde vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj v njihovi amortizacijski dobi, poleg tega pa opredeljuje dobo trajanja elementov, konstrukcij, instalacij ipd. ter dela, ki jih je potrebno opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe posameznega elementa. 

V pravilniku so opredeljena:
- manjša redna vzdrževalna dela, ki jih mora opravljati upravnik večstanovanjske stavbe, pa zanje ne potrebuje sklepa etažnih lastnikov, ter
- obseg vzdrževalnih del v najemnih stanovanjih, ki bremenijo najemnike stanovanj. 

Pravilnik določa še:
- kateri stroški spadajo med individualne obratovalne stroške stanovanj in jih zato nosi vsakokratni uporabnik stanovanja, ter
- kateri stroški spadajo v skupne obratovalne stroške celotne stavbe. 

Več informacij dobite v Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.
 
 
VELJAVNOST:
Od 19.3.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
(UL RS 20/2004)
Stanovanjski zakon (UL RS 69/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *