Vzorčenje mleka

Avtor: | Objava: 20.02.2004Dobavitelji mleka se bodo morali ravnati po novem Pravilniku o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko. 

Pravilnik določa, da lahko vzorčenje mleka izvajajo:
uradni veterinarji,
inšpektorji za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
pooblaščeni kontrolorji po navodilih in pooblastilu VURS. 

Vzorec mleka se odvzame v dvojniku in ga je potrebno označiti tako, da je mogoča njegova identifikacija.  
 
Vzorec se lahko odvzame le v prisotnosti odgovorne osebe obrata oz. osebe, ki dela na kmetijskem gospodarstvu, lahko pa tudi brez njihove prisotnosti, če gre za nujni primer, ko z odvzemom vzorca ni mogoče odlašati.  

O odvzemu vzorca se mora izdelati zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
- kdaj in kje je bil vzorec odvzet,
- v katerem obratu oz. pri katerem kmetu je bil vzorec odvzet. 

VELJAVNOST:
Od 1.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko (UL RS 11/2004)
Zakon o veterinarstvu (UL RS 33/2001, 110/2002)
Zakon o kmetijstvu (UL RS 54/2000, 52/2002, 58/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *