Vzpostavitev nadzorovanih območij

Avtor: | Objava: 20.02.2004Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj vsebuje natančna določila, po katerih se morajo ravnati delodajalci, da bi delavce zaščitili pred nevarnostjo ionizirajočih sevanj.  

Delodajalec mora med drugim sprejeti naslednje ukrepe za zaščito delavcev
 
1. Opredeliti mora območja, v katerih količina sevanja presega določeno dozo, ter jih določiti za nadzorovana območja.

2. Na robu teh območij mora namestiti oznake, ki opozarjajo na nadzorovano območje ter na nevarnost sevanja.

3. S fizičnimi in administrativnimi ovirami (ključavnice, dovolilnice za vstop ipd.) mora omejiti vstop v nadzorovano območje.

4. Vstop v nadzorovano območje lahko dovoli le osebam, ki so za to ustrezno usposobljene in zaščitene.

5. Preprečiti mora razširjanje radioaktivne kontaminacije iz nadzorovanih območij. To doseže s tem, da na vstopnih in izstopnih mestih namesti merilne naprave, zaščitno opremo in naprave za dekontaminacijo.

6. Zagotoviti mora ustrezna pisna navodila za delo v nadzorovanih območjih v jeziku, ki ga delavci razumejo.  
Navodila morajo vsebovati:
- opis dela v nadzorovanem območju,
- zaščitne ukrepe,
- ukrepe ob izrednih dogodkih,
- imena in naloge oseb, odgovornih za varstvo pred sevanjem,
- ime pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji. 

7. Delodajalec mora navodila redno preverjati in s spremembami in dopolnitvami seznanjati delavce. 

VELJAVNOST:
Od 27.2.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (UL RS 13/2004)
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (UL RS 50/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *