Z novo računovodsko direktivo do novih pravil poročanja in računovodenja

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 08.09.2014

Obe pomladanski srečanji računovodij, ki sta bili izvedeni v organizaciji Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter Slovenskega inštituta za revizijo, sta namenili osrednjo temo novi računovodski direktivi, tj. Direktivi 2013/34/EU, ki bo prinesla nemalo sprememb pri poročanju in računovodenju pravnih subjektov v slovenskem prostoru.


Ker morajo biti določbe računovodske direktive prenesene v slovenski pravni red najpozneje do 20. julija 2015, uporabljale se bodo za poslovna leta po 1. januarju 2016, se je Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo že lotilo oblikovanja novele Zakona o gospodarskih družbah.

 

Novi velikostni razredi

 

Računovodska direktiva naj bi pripomogla k poenotenju pravil sestavljanja računovodskih izkazov in poročanja v celotni Evropski uniji z enotnimi velikostnimi razredi podjetij in bilančnimi shemami. Pri nas velikostne razrede določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), po novem pa naj bi bili ti velikostni razredi sledeči:

 

Merila

Mikro podjetja

Mala podjetja

Srednja podjetja

Velika podjetja

Število zaposlenih

do 10

do 50

do 250

nad 250

Čisti prihodki

do 700.000 €

do 8,8 mio €

do 40 mio €

nad 40 mio €

Bilančna vsota

do 350.000 €

do 4,4 mio €

do 20 mio €

nad 20 mio €

 

Iz navedene tabele je razvidno, da so ključne spremembe pri mejah velikostnega razreda za mikro podjetja, kar pomeni, da bo po novem mikro podjetij precej manj in malih podjetij precej več oziroma približno 4300 več (po podatkih Ajpesa za leto 2013). Glede na to, da se predlog velikostnih razredov za srednja in velika podjetja na podlagi računovodske direktive ne razlikuje zelo od obstoječih meja razredov na podlagi ZGD-1, bodo tu spremembe v zajemu podjetij po novem dosti manjše oziroma bo srednjih podjetij za približno 100 podjetij več v srednjem razredu, kot jih je bilo do sedaj.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *