Z vsemi topovi nad nenapovedane dohodke

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.10.2013

V poletnih mesecih je precej prahu dvignil predlog sprememb Zakona o davčnem postopku.


Zakonske spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) naj bi začele veljati s 1. januarjem 2014, glede na predlagane spremembe pa naj bi v Sloveniji uvedli precej rigorozne ukrepe in spremembe na področjih:

- odmere davka od nenapovedanih dohodkov tudi za 10 let nazaj,

- davčnega inšpekcijskega nadzora, pri katerem se bo upoštevala le predložena dokumentacija do izdelave zapisnika, ki ga pa davčnemu inšpektorju ne bo potrebno posebej obrazložiti,

- davčne izvršbe,

- uvedbe instituta »zadržanje zastaranja«, s katerim bi zmanjšali obseg neizvedenih sodnih postopkov zaradi zastaranja primera,

- strožjih kazenskih določb.

 

Že v fazi sprejema pripomb na predlog zakonskih sprememb sta tako laična javnost kot stroka kritizirali predvsem predlog sprememb v zvezi z odmero davka od nenapovedanih dohodkov, saj ugotavljata, da napovedane spremembe nakazujejo vse večjo moč davčnega organa in krnijo pravice davčnega zavezanca. Na drugi strani pa je Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) opozarjala, da v zadnjem času zaznava porast primerov, ko ocena davčne osnove predstavlja velik razkorak med pridobljenim premoženjem oziroma potrošnjo in prihodki, prijavljenimi davčnemu organu, in s tem na eksponentno rast sumljivega premoženja.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *