Začasna uporaba sosednje nepremičnine

Avtor: | Objava: 03.08.2004Na svoji parceli nameravate obnoviti stavbo, ki je postavljena tako, da je dostop do enega od zidov možen le s sosedove parcele. Ali lahko za izvedbo del začasno uporabite dostop s sosedove parcele?  

Zakon določa, da lahko lastnik nepremičnine začasno uporabi sosednjo nepremičnino (npr. na njej postavi del gradbenega odra) pod naslednjimi pogoji:
- da gre za izvedbo del, potrebnih za uporabo in izkoriščanje njegove nepremičnine,
- da so ta dela nujna,
- da del ni mogoče izvesti drugače kot z uporabo sosednje nepremičnine ali jih je mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški.  
 
Če so izpolnjeni vsi našteti pogoji, lahko začasno uporabite sosednjo nepremičnino. Vendar pa morate še pred pričetkom del o tem obvestiti lastnika oz. posestnika nepremičnine, ki jo nameravate uporabiti.  

Če lastnik sosednje nepremičnine tako zahteva, ste mu dolžni za uporabo njegove nepremičnine plačati primerno nadomestilo. Zakon ne opredeljuje natančneje, kakšno naj bi bilo to nadomestilo, tako da je višina odvisna od dogovora v konkretnem primeru, pa tudi od intenzivnosti posega, trajanja posega ipd.  

V vsakem primeru pa ste dolžni po uporabi na sosednji nepremičnini vzpostaviti prejšnje stanje. To pomeni, da je potrebno na uporabljeni nepremičnini vzpostaviti takšno stanje, kakršno je bilo pred uporabo nepremičnine oz. kakor da do uporabe sploh ne bi prišlo.  

PRAVNI VIR:
Stvarnopravni zakonik
(UL RS 87/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *