Zaščita blagovne znamke

Avtor: Dušan Borštar | Objava: 08.03.2011Ali je blagovna znamka izdelka samodejno zaščitena oziroma varna, če se imenuje enako kakor podjetje, ki ta izdelek izdeluje? Ali pa je treba kljub temu registrirati še znamko?
 
Varstvo imena, s katerim družba posluje, torej firme, je opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah. Varstvo znamk kot znakov razlikovanja proizvodov oziroma storitev na trgu pa temelji na Zakonu o industrijski lastnini. Znamka torej v splošnem ni firma in firma ni znamka. Drži, da znana blagovna znamka predstavlja eno od nedovoljenih sestavin firme in da lastnik take blagovne znamke lahko nasprotuje registraciji firme z enakim nazivom. Prav tako drži, da je načeloma možno preprečiti tudi registracijo znamke, ki bi posegla v pravico do firme oziroma imena.
 
Razlik med znamko in firmo je veliko. Predvsem mora biti jasno, da znamko potrošnik dojema in razume popolnoma drugače kot zgolj navedbo proizvajalca na deklaraciji. Družba z enim imenom (firmo) je lahko lastnica več blagovnih znamk in znamke so načeloma lahko registrirane za različne izdelke ali storitve. Firma je za določene dejavnosti registrirana v Sloveniji, znamke so lahko registrirane v Sloveniji ali v tujini. Registracija več družb pod eno firmo načeloma ni možna, registracija več identičnih znamk za različne proizvode ali storitve s strani različnih subjektov pa je načeloma dopustna. Pod enako znamko lahko prvi subjekt trži cvetje, drugi vozila, tretji pohištvo, četrti obutev.
 
V zvezi s samim vprašanjem se je najbolje ravnati po načelu, da zgolj registracija firme še ne pomeni dovoljenja za poseganje v prej pridobljene pravice drugega iz naslova registrirane blagovne znamke, velja pa tudi nasprotno, da torej z registracijo blagovne znamke ni mogoče posegati v pravice pred tem registrirane firme.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *