Zaščita blagovne znamke pri Uradu za varstvo intelektualne lastnine

Avtor: | Objava: 10.11.2003Vaše podjetje ima določen znak, ki ga uporabljate na izdelkih, promocijskem materialu, dopisih, … Na trgu se pojavlja čedalje več znamk in podobnost med njimi je čedalje večja. Prav tako je opazen trend, da manj poznani proizvajalci kopirajo znamke tistih, ki so na trgu bolj uveljavljeni in poznani.

Tudi vam se lahko zgodi, da konkurenčno podjetje začne uporabljati znak, ki je zelo podoben znaku vašega podjetja ali podobno ime, kot ga imajo izdelki vašega podjetja

Način, kako se temu izogniti je, da registrirate znak razlikovanja kot znamko pri Uradu za varstvo intelektualne lastnine!  

Kakšen znak je mogoče registirati kot znamko?
Kot znamko se sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati (to so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe), vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov.

Kakšnega znaka ni mogoče registirati kot znamko?
Čeprav velja načelo, da se dovoli čim širša možnost za registracijo znakov, vseeno obstajajo nekatere izjeme.
Kot znamke predvsem ni mogoče registrirati:
- znakov, ki nimajo t.i. razlikovalnega učinka, kar pomeni, da ne morejo služiti v funkciji razlikovanja določenih proizvodov;
- znakov, ki označujejo določeno vrsto blaga (npr. besede ključ za področje proizvodnje ključev, besede kozarec za področje proizvodnje kozarcev, …);
- znakov, ki bi bili zavajujoči glede kvalitete ali drugih elementov (npr. 'brezalokoholni' za področje alkoholnih pijač, …);
- znakov ki nasprotujejo morali,…
- znakov, ki so enaki ali podobni že registranim znamkam za ista področja, če bi to lahko povzročalo zmedo v javnosti zaradi povezovanja s prejšnjo znamko, … 

Kako se lahko imetnik znamke ščiti pred zlorabami?
Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice.
Imetnik znamke je upravičen predvsem preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:
- katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, ki so obseženi z znamko;
- katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;
- katerikoli znak, ki je enak ali podoben znamki za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, ki so obseženi z znamko, če ima znamka v Republiki Sloveniji ugled, in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala značaj ali ugled znamke. 

Iz navedenih pravic izhajajo pravice lastnika zaščitene znamke, da tretjim osebam prepove oz. prepreči predvsem:
a) opremljanje blaga ali njihove embalaže z zaščitenim znakom - znamko;
b) ponujanje blaga, označenega s tem znakom, njegovega dajanja na trg ali skladiščenja v te namene oziroma ponujanje ali oskrbovanje s storitvami pod tem znakom;
c) uvoz ali izvoz blaga pod tem zaščitenim znakom;
d) uporabo zaščitnega znaka – znamke na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

PRAVNI VIR:
Zakon o industrijski lastnini
(UL RS 13/92) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *