Zaščita na tujih trgih

Avtor: Dušan Borštar | Objava: 06.04.2009Pred meseci smo razvili nov proizvod in ga patentirali v Sloveniji. Izdelek veliko obeta tudi na tujih trgih, zato smo v dilemi, kako se lotiti zaščite. Ta trenutek žal še ne vemo prav natančno, v katerih državah bo naš izdelek aktualen čez nekaj let. 

V okviru patentnega varstva v tujini so vam načeloma na voljo vsaj tri možnosti, in sicer vložitev evropske patentne prijave, mednarodne (PCT) patentne prijave ter nacionalne patentne prijave in v nekaterih državah tudi nekatere druge vrste prijav (na primer Gebrauchsmuster v Nemčiji). Postopek pred evropskim patentnim uradom je lahko razmeroma hiter in privede neposredno do podelitve evropskega patenta, je pa zaščita omejena na 35 držav. Po drugi strani pa mednarodna patentna prijava ne privede neposredno do podelitve patenta, temveč do realizacije zgolj nekaterih ključnih faz v procesu patentiranja (poizvedovanje, predhodni preizkus), ki ob korektno izpeljanem mednarodnem delu postopka na enem mestu in v enem jeziku za preko 130 držav običajno vendarle že privedejo do odgovora na vprašanje, ali bo patent sploh podeljen ali ne. Mednarodni del postopka traja 30 oziroma 31 mesecev, nato se dokončno odločite, v katerih državah se boste potegovali za podelitev patenta. Tretja možnost patentiranja, prek nacionalnih prijav, pride v poštev zlasti, kadar vas zanimajo največ tri države. V tem primeru je namreč treba računati s tem, da bo postopek v vsaki državi potekal po njihovi zakonodaji in v njihovem jeziku ter prek pooblaščenega nacionalnega zastopnika in zatorej ob razmeroma visokih stroških in tveganju, da patent morda sploh ne bo podeljen. V vašem primeru se torej kot optimalna rešitev najbrž izkaže vložitev mednarodne (PCT) prijave.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *