Zaščita starejših delavcev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Avtor: | Objava: 08.11.2004V zadnjem času je zelo pogost pojav, da se družbe, ki opravljajo podobno dejavnost, med seboj združujejo oz. se prodajajo. To pa v večini primerov pomeni, da mora novi lastnik prevzeti tudi vse delavce družbe, tudi starejše. V zvezi s tem se pri delodajalcih pogosto pojavlja vprašanje ali in v katerih primerih je mogoče starejšim delavcem odpovedati pogodbo o zaposlitvi. 

Starejši delavci so delavci, ki so starejši od 55 let oz. delavke, ki so bile 1. 1. 2003 stare 51 let, pri čemer se meja vsako leto zvišuje za 4 mesece in bo 1. 1. 2014 znašala 55 let.
 
Starejši delavci uživajo posebno varstvo samo v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.  

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali iz razloga nesposobnosti in v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, pa starejši delavci ne uživajo posebnega varstva. Če so torej podani razlogi, ki jih za navedene primere redne oz. izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi predvideva Zakon o delovnih razmerjih, lahko delodajalec po postopku, ki je predviden za posamezen primer odpovedi, starejšemu delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi.     

Tudi v že navedenem primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, starejši delavci niso absolutno zaščiteni pred odpovedjo pogodbe – delodajalec jim lahko odpove pogodbo o zaposlitvi:
če je starejšim delavcem zagotovljeno denarno nadomestilo na Zavodu za zaposlovanje RS za čas do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine oz.
če delodajalec predhodno pridobi njihovo pisno soglasje, vendar v tem primeru starejši delavec na Zavodu za zaposlovanje RS ne more uveljavljati pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.  
 
Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov tudi ne velja v primeru prenehanja delodajalca (npr. stečaj, likvidacija,...). 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *