Zaščita stavb pred vlago

Avtor: | Objava: 05.04.2004Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago je še posebej pomemben za gradbenike, saj določa posebne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji ali adaptaciji, da bi novogradnjo zaščitili pred vlago

Pravilnik določa, da je pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji starih stavb potrebno zagotoviti zaščito stavb pred vlago. 

Ovoj stavbe mora biti projektiran in izveden tako, da ščiti stavbo pred prodorom vlage v notranjost stavbe ter preprečuje navlaženje materialov in gradbenih konstrukcij, ki bi jih vlaga lahko poškodovala. 

Streha stavbe
mora biti zgrajena tako, da ščiti stavbo pred atmosferskimi padavinami ter zagotavlja odvajanje meteorne vode. Streha mora biti izdelana iz vodotesnih kritin oz kritin in slojev, ki odvajajo vodo. Kritina mora biti izbrana tako, da bo odporna proti lokalnim vremenskim vplivom.  

Vsi preboji zoper streho oz. strešno kritino morajo biti izdelani tako, da onemogočajo prodiranje meteorne vode v notranjost, prav tako pa morajo biti vse obrobe, zaključki in drugi elementi grajeni tako, da ne more priti do zamakanja. Poleg tega je treba pri izdelavi strehe paziti še, da drsenje snega ali ledu ne poškoduje strehe oz. njenih posameznih elementov ter sistema za odvajanje meteorne vode. 

VELJAVNOST:
Od 10.4.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o
zaščiti stavb pred vlago (UL RS 29/2004)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 110/2002, 97/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *