Za najem upokojenca avtorska ali podjemna pogodba

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.11.2011V podjetju bi radi kot svetovalca občasno najeli upokojenca. Kakšna oblika pogodbe je najbolj primerna za ta namen? Kakšne bodo naše davčne obveznosti in kako bo to vplivalo na njegovo pokojnino in dohodnino?
 
Upokojenci lahko delajo in pridobivajo dohodke na podlagi občasnega oziroma začasnega dela v okviru pogodb civilnega prava po Obligacijskem zakoniku – podjemna pogodba (mora vsebovati izključno elemente občasnega dela in nikakor obveznega ali vsakodnevnega dela) ali avtorska pogodba (potrebna vsebina o intelektualnem delu). Višina zaslužka ne sme presegati minimalne bruto plače, ki je v letu 2011 748,10 evra. V nasprotnem primeru mora upokojena oseba prekiniti upokojitev, skleniti pogodbo o zaposlitvi in se vključiti v sistem obveznega socialnega in pokojninskega zavarovanja. Če bi se sklenila pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas (4 ure), lahko obdrži polovico pokojnine in je v polovičnem delovnem razmerju.
 
Avtorska pogodba je za naročnika ugodnejša, vendar je glede na podjemno pogodbo pomembna vsebina opravljenega dela. Bruto vrednost avtorske pogodbe je zmanjšana za 10 odstotkov normiranih stroškov in takšna davčna osnova je obdavčena s 25 odstotki akontacije dohodnine.
 
Bruto vrednost podjemne pogodbe je zmanjšana za 10 odstotkov normiranih stroškov in takšna davčna osnova je obdavčena s 25 odstotki akontacije dohodnine. Na bruto vrednost podjemne pogodbe se morajo obračunati tudi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pavšalnim prispevkom ter davkom na izjemna izplačila v vrednosti 25 odstotkov.
 
Za vaš primer bo primerna podjemna pogodba, vendar v tem primeru delo, ki ga opravlja upokojena oseba na podlagi pogodb civilnega prava, ne sme imeti elementov delovnega razmerja, ki jih določa 4. člen ZDR (prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, nepretrgano delo, delo za plačilo, opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca), saj je v nasprotnem primeru treba skleniti delovno razmerje.
 
Upokojenec bo vrednost pokojnine in vrednosti podjemnih pogodb prijavil v letno napoved za odmero dohodnine in bo ob koncu leta še doplačal ali dobil povrnjeno preveč plačano akontacijo dohodnine.
 
V nadaljevanju ponujamo primerjavo izračunov:
 
a)  Bruto vrednost avtorske pogodbe je 400 evrov

Vrednost 400 €*
normirani stroški (40) €
osnova za dohodnino (25 %) 360 €
dohodnina (90) €
neto izplačilo 310 €
strošek naročnika 400 €
*stroški delodajalca 400 evrov
 
b)  Bruto vrednost podjemne pogodbe je 400 evrov
 
Vrednost 400 €
normirani stroški (40) €
osnova za dohodnino 360 €*
dohodnina 25 % (90) €
neto izplačilo 310 €
prispevek za ZZ 6 % 24 €**
pavšalni prispevek za ZZ 4,46 €
posebni davek na določene prejemke 25 % 100 €***
strošek naročnika 528,46 €****
*360 € x 25 / 100
**400 € x 6 / 100
***400 € x 25 / 100
****400 € + 24 € + 4,46 € + 100 €

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *