Za odškodnine ni potrebno plačati ddv

Avtor: | Objava: 10.09.2002Za vse davčne zavezance je pomemben podatek iz Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki izrecno določa, da se za odškodnino ne obračunava in ne plačuje DDV.
Kaj vse pa poleg osnovne denarne odškodnine še lahko štejemo za odškodnino?

1. Za odškodnino se štejejo tudi pogodbene kazni in zamudne obresti, ki ne presegajo zakonitih zamudnih obresti ter stroški opomina. V teh primerih torej ni potrebno zaračunati oziroma plačati DDV.
 
2. Odškodnina je tudi dobava, ki jo dobavitelj opravi kot povračilo za škodo, nastalo na podlagi prejšnje dobave.

3. Enak režim velja za povračilo škode zaradi razveljavitve pogodbe, če plačnik za to ni pridobil nikakršnega blaga oziroma ni prejel nikakršne storitve.
 
Če pa se pogodba izpolni le delno, se od te delne izpolnitve plača DDV!
 
VELJAVNOST:
Od 1.10.2002.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (UL RS 79/2002)
Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS 89/98, 17/2000 – odločba US, 30/2001, 67/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *