Zagotavljanje varnosti dvigal

Avtor: | Objava: 10.10.2003Nov Pravilnik o varnosti dvigal je pomemben tako za proizvajalce dvigal, kot tudi za vse, ki se ukvarjate s prodajo in montažo dvigal ter lastnike oz. upravljalce stavb, kjer obratujejo dvigala.
 
Pravilnik določa, da se dvigala lahko dajo v promet in obratovanje le pod naslednjimi pogoji:
- če ni nevarnosti za osebe in premoženje,
- če so pravilno vgrajena in vzdrževana ter
- če se uporabljajo v skladu z njihovim namenom.

Poleg navedenega pravilnik natančneje določa še druge pogoje, pod katerimi se dvigala lahko dajo v promet in obratovanje.

Na sejmih in razstavah pa je dopustno prikazovati tudi dvigala, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev. Vendar pa je potrebno poskrbeti za vse varnostne ukrepe ter vidno označiti, da dvigalo ni usklajeno s predpisi in da ne bo dano v prodajo, dokler ne bo usklajeno s predpisi.

Inšpektor lahko zahteva prenehanje obratovanja neustreznega dvigala ali umik posameznih varnostnih komponent iz prometa, lahko prepove njuno dajanje v promet ali njuno uporabo. Lastnik dvigala mora prepoved obratovanja dvigala upoštevati, drugače ga inšpektorat ustrezno sankcionira. 

VELJAVNOST:
Od 25.10.2003. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o varnosti dvigal
(UL RS 97/2003)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS 59/99, 31/2000, 54/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *