Zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih

Avtor: | Objava: 04.05.2005Delodajalce seznanjamo s spremembami, ki jih na področje varnosti in zdravja pri delu prinaša Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih.  

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih določa, da mora delodajalec pri načrtovanju, vzdrževanju, oblikovanju in opremljanju delovnih mest, upoštevati zahteve za varnost in zdravje delavcev, ki so pri njem zaposleni.  

Zahteve, katere je delodajalec dolžan upoštevati, se nanašajo na delovne prostore. Delovni prostori so po tem pravilniku vsi prostori na delovnem mestu, do katerih ima delavec v času opravljanja dela dostop ter kmetijski obrati, razen polj in površin, ki pripadajo gozdarskim in kmetijskim obratom. 

Zahteve v zvezi z delovnimi mesti so v pravilniku razdeljene na splošne zahteve in na zahteve v zvezi z urejenostjo delovnih mest, kamor sodijo zahteve po:
- stabilnosti in trdnosti objektov,
- električni instalaciji,
- evakuacijskih poteh in izhodih,
- prezračevanju delovnih mest,
- vzdrževanju temperature delovnih prostorov,
- razsvetljavi delovnih prostorov,
- kvaliteti oken, vrat, tal stropov in sten,
- velikosti delovnih prostorov,
- poti za gibanje delavcev
- in druge zahteve v zvezi z delovnimi mesti. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih skladno z Direktivo Sveta 89/654/EGS, ki določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, spreminja, dopolnjuje in popravlja:
- člen, ki se nanaša na toplotno udobje na delovnem mestu, ki mora biti v skladu s slovenskimi standardi,
- enako velja za razsvetljavo na delovnih mestih,
- pravilnik pa izrecno varuje nekadilce pred tobačnim dimom

VELJAVNOST:
Od 4.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih
(UL RS 39/2005)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (UL RS 89/99)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)
Direktiva Sveta 89/654/EGS o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *