Zahteva za sklenitev pogodbe na podlagi predpogodbe

Avtor: | Objava: 27.06.2005Sklenili ste predpogodbo, s katero ste se zavezali, da boste ob izpolnitvi določenih pogojev z nasprotno stranko sklenili glavno pogodbo. Pogoji za sklenitev pogodbe so izpolnjeni, vendar pa nasprotna stranka tudi po vaši zahtevi ne želi več skleniti glavne pogodbe. Kako lahko v takšnem primeru dosežete sklenitev glavne pogodbe? 

Predpogodba je pogodba, s katero se stranki zavežeta, da bosta sklenili glavno pogodbo. Predmet takšne pogodbe je torej sklenitev glavne pogodbe. Najpogostejši razlog za sklenitev predpogodbe je, da še niso znane vse okoliščine, ki so povezane z izpolnjevanjem obveznosti iz glavne pogodbe.  

Pogodba, ki se sklene na podlagi predpogodbe, učinkuje od dneva njene sklenitve in ne od dneva sklenitve predpogodbe.  

Poglavitno za veljavno sklenitev predpogodbe je, da mora vsebovati vse bistvene sestavine glavne pogodbe.  
 
Stranki lahko v predpogodbi pustita odprta vprašanja glede posameznih, nebistvenih sestavin pogodbe, ki jih določita ob sklenitvi glavne pogodbe. Obveznost iz predpogodbe je izpolnjena, ko je sklenjena glavna pogodba.  

Stranki lahko v predpogodbi določita rok, v katerem se lahko zahteva sklenitev glavne pogodbe.  

Če stranka, ki je zavezana k sklenitvi glavne pogodbe, odkloni njeno sklenitev, lahko druga stranka v roku šestih mesecev od trenutka, ko je potekel rok za sklenitev glavne pogodbe, zahteva sklenitev le te s tožbenim zahtevkom.  

Obligacijski zakonik predvideva tudi možnost zahtevati sklenitev glavne pogodbe v primeru, če stranki predpogodbe nista določili roka za sklenitev glavne pogodbe. V takšnih primerih začne šestmesečni rok teči z dnem, ko bi po naravi posla in drugih okoliščinah pogodba morala biti sklenjena. 

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *