Zahtevek za pridobitev listin za uvoz določenih izdelkov iz tretjih držav

Avtor: | Objava: 21.02.2005Pravilnik o določitvi obrazcev zahtevkov za pridobitev listin, potrebnih pri uvozu določenih tekstilnih, jeklenih in obutvenih izdelkov s poreklom iz tretjih držav (izven EU) je pomemben za vse uvoznike omenjenih izdelkov.  

S pravilnikom se določa vsebina in oblika obrazcev, na katerih se vložijo zahtevki za pridobitev ustreznih listin, ki so potrebne za uvoz tekstilnih, jeklenih in obutvenih izdelkov (obrazci so priloga pravilnika). 

Uvozniki imajo več možnosti glede načina vložitve zahtevka in sicer:
- po telefaksu na številko: 01/478-36-11,
- po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za ekonomske odnose s tujino, Kotnikova 5, Ljubljana, s pripisom »Uvozna dovoljenja«,
- osebno na Ministrstvu za gospodarstvo. 

Šteje se, da je zahtevek vložen, ko Ministrstvo za gospodarstvo prejme popoln, podpisan in žigosan zahtevek. 

VELJAVNOST:
Od 12.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o določitvi obrazcev zahtevkov za pridobitev listin, potrebnih pri uvozu določenih tekstilnih, jeklenih in obutvenih izdelkov s poreklom iz tretjih držav
(UL RS 13/2005)
Zakon o državni upravi (UL RS 97/2004, 123/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *