Zaposlovanje beguncev

Avtor: | Objava: 19.01.2004Podjetnike, ki zaposlujete begunce, opozarjamo na Zakon o azilu, ki je bil objavljen v oktobru 2003. Ta zakon daje beguncem s statusom begunca enake pravice do izobraževanja in zaposlovanja, kot jih imajo državljani  Slovenije.  

Begunec je oseba, ki ji je priznana pravica do azila v RS. Država Slovenija zagotavlja beguncem med drugim tudi pravico do zaposlitve in vključevanja v druge oblike aktivne politike zaposlovanja, ob pogoju, da spoštujejo ustavno ureditev, zakone, predpise in druge splošne pravne akte RS in ukrepe državnih organov RS. 

Begunci in njihovi ožji družinski člani imajo glede osnovnošolskega, višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja enake pravice in dolžnosti kot državljani RS. 

Prav tako imajo begunci, po nostrifikaciji stopnje izobrazbe, z določeno stopnjo izobrazbo, pri zaposlovanju enake (nediskriminatorne) pravice, kot slovenski državljani. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi azila beguncu in njegovim ožjim družinskim članom izdati osebno delovno dovoljenje. 

Sankcija delodajalcu, ki pri zaposlovanju diskriminira begunca, je enaka kot bi diskriminiral državljana RS. 
 
VELJAVNOST:
Od 14.1.2004.
 
PRAVNI VIR:
Zakon o azilu
(UL RS 61/99, 66/2000, 113/2000, 124/2000, 67/2001, 98/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *