Zaposlovanje in spodbude za zaposlovanje invalidov

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 14.08.2007

Če zaposlujete invalide ali imate invalidsko podjetje, morate poznati posebnosti njihovega zaposlovanja in spodbud, kot jih predpisuje zakonodaja.V skladu s tretjim členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Uradni list RS, št. 63/2004 do 114/2006) je invalid oseba, ki pridobi status invalida, kar pomeni, da so z odločbo posebnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato taka oseba veliko manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali celo v zaposlitvi napreduje. 

Invalidi se zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, v invalidskih podjetjih ter v podporni in zaščitni zaposlitvi na delih, ki ustrezajo njihovim sposobnostim. Pri zaposlovanju invalidov morajo delodajalci invalidom zagotoviti enake možnosti zaposlitve, zaposlovanja in možnosti ohranitve njihove zaposlitve. 
 
Primerna delovna mesta za invalide so vsa delovna mesta, na katerih (ob upoštevanju izjave o varnosti z oceno tveganja) invalidnost ni ovira za enakovredno opravljanje dela. V sistematizaciji delovnih mest delodajalci določijo primerna delovna mesta za invalide ter druge ukrepe ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu. Pri zaposlovanju invalidov je treba upoštevati tudi zakonske omejitve oziroma posebnosti pri sklenitvi in odpovedi delovnega razmerja invalida.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *