Zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 12.09.2006

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je doživel pomembne spremembe in dopolnitve, med drugim glede spodbud delodajalcem, ki zaposlujejo brezposelne osebe.Po daljših pogajanjih in usklajevanjih med socialnimi partnerji so bile sprejete in objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - ZZZPB. Objavljene so bile v Uradnem listu RS, št. 79/02, z dne 27.7.2006. Iz označbe »F« teh sprememb je razvidno, da gre že za šeste spremembe in dopolnitve tega pomembnega, 15 let starega zakona. 

Zakon ureja pomembna vprašanja z naslednjih področij:
- posredovanje zaposlitve in posredovanje dela,
- zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu,
- zavarovanje za primer brezposelnosti,
- pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, in pogoje za njihovo pridobitev,
- aktivna politika zaposlovanja,
- štipendiranje. 

Ker gre za obsežne spremembe in dopolnitve (66 členov), ki se nanašajo na vsa navedena področja, bom v tem prispevku predstavil le tiste spremembe, ki se neposredno nanašajo na delodajalce (katerih dejavnost ni posredovanje zaposlitve in posredovanje dela ali zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu). 

Najpomembnejše spremembe, ki se nanašajo delodajalce iz prejšnjega odstavka, predstavljajo:
- posredovanje podatkov zavodu za zaposlovanje v zvezi z zaposlovanjem,
- spodbude delodajalcem, ki zaposlujejo brezposelne osebe,
- spremenjeni pogoji za zaposlovanje študentov.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *