Zastavna pravica prevoznika

Avtor: | Objava: 27.02.2004Naročnik prevoza vam noče plačati opravljenih storitev. Kakšne so vaše pravice v primeru, da blago ali listino, ki omogoča razpolaganje z blagom, še vedno posedujete?  

Prevoznik pridobi zakonito zastavno pravico v trenutku, ko zapade v plačilo obveznost naročnika prevoza. Zastavna pravica prevoznika se razteza tako na stvari, ki mu jih je naročnik dal za prevoz, kot tudi na stvari, ki so mu bile predane v zvezi s prevozom (npr. hladilne naprave za prevoz pokvarljivega blaga, …). 

Zastavna pravica prevoznika traja, dokler ima prevoznik stvari v posesti ali  ima pri sebi ustrezno listino, ki mu omogoča razpolaganje s temi stvarmi.  

Z zakonito zastavno pravico ni zavarovano le plačilo za prevoz, temveč tudi povračilo potrebnih stroškov, ki jih je imel prevoznik s prevozom. Kaj pa se šteje kot potrebni strošek? To so vsi tisti stroški, ki jih je imel prevoznik pri prevozu blaga in so bili potrebni, da se ta storitev opravi, kot npr. plačilo določenih obveznih taks in pristojbin, morebitni potrebni stroški zavarovanj in varstva blaga, ki se prevaža, … 

Z zakonito zastavno pravico pridobi prevoznik možnost, da ustrezno varuje svoje terjatve nasproti stranki, ki ji opravlja prevozne storitve.   
 
PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *