Zastopanje v carinskih zadevah po vstopu v EU

Avtor: | Objava: 26.03.2004Podjetniki, ki se ukvarjate z zastopanjem v carinskih zadevah, boste morali po vstopu v EU izpolnjevati nekaj dodatnih pogojev.  

Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah bodo morale osebe, ki bodo hotele opravljati to dejavnost v Republiki Sloveniji, poleg registracije ustrezne dejavnosti, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- imeti sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije,
- imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
- opraviti poseben strokovni izpit pri Generalnem carinskem uradu, ali pa imeti zaposleno najmanj eno osebo, ki ima ustrezno izobrazbo in opravljen izpit. 

Oseba, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, pridobi pri Generalnem carinskem uradu dovoljenje za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.  

To dovoljenje pa je mogoče zastopniku tudi odvzeti:
- če je zastopnik v obdobju zadnjih treh let ponavljajoče malomarno ravnal pri zastopanju in
- če je bil predhodno opomnjen, da se mu lahko zaradi tega odvzame dovoljenje.  
 
Dovoljenje je možno nemudoma (brez opomina) odvzeti, če je bil carinski zastopnik pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali pravni promet.  

Če je bilo zastopniku dovoljenje za zastopanje odvzeto, mu novega ni mogoče izdati pred pretekom petih let od odvzema. 

VELJAVNOST:
Od 1.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (UL RS 25/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *