Zavarovanje plačil pri poslovanju z nemškimi partnerji

Avtor: | Objava: 10.12.2003Izvozniki blaga na področje Nemčije se verjetno srečujete s problemom zavarovanja plačil nemškega kupca. Poslovna praksa je, da prodajalec dobavlja kupcu na odprt račun. S tem pa pride do časovnega zamika med dobavo in plačilom. Kako zavarovati plačilno obveznost kupca?    

Obstajajo različne vrste instrumentov zavarovanja plačil: 

1. 
Vključitev klavzule o pridržku lastninskih pravic v pogodbeni odnos s kupcem. 

Pridržek lastninskih pravic v osnovi pomeni, da ostaja prodajalec lastnik blaga, dokler kupec v celoti ne poravna kupnine. Uporablja se v različnih oblikah, odvisno od pravne in poslovne situacije. Veljavno dogovorjen pridržek lastninske pravice daje, v primeru plačilne nesposobnosti kupca, upniku pravico, da se poplača izven stečajnega (po nemški terminologiji insolvenčnega) postopka. Treba je poudariti, da mora biti klavzula izdelana individualno za konkretno pravno in poslovno situacijo.   

2. Sklenitev pogodbe o zavarovanju terjatev. 

Tovrstne zavarovalne pogodbe sklepajo v Sloveniji tako specializirane kreditne zavarovalnice kot tudi druge splošne zavarovalnice. 

3. Izročitev bančnih garancij ali menic s strani kupca. 

Če je kupec sposoben dati bančno garancijo, je to najvarnejša oblika zavarovanja terjatev.  

Nekateri nasveti v zvezi z zgoraj predstavljenim:
- Pazite, da boste za vsako naročilo posebej sklenili dogovor v obliki pisnega dokumenta. Vaši sodelavci naj bodo glede tega ustrezno obveščeni.
- V primeru dvoma pošljite kupcu trgovsko potrdilno pismo (po nemški terminologiji »kaufmännisches Bestätigungsschreiben«), vsaj v obliki faksa. Če vam nemški partner na to pismo ne odgovori, to po nemškem trgovskem pravu pomeni strinjanje z vsebino pisma.
- Vedno skrbno pazite, kdo bo podpisnik za nasprotno stran. To še posebej velja za poslovodje in prokuriste. Po zakonu lahko poslovodja neomejeno zastopa družbo v zunanjem pravnem razmerju. Isto velja za prokurista, razen tega, da po zakonu nima pooblastila za prodajo in obremenitev nepremičnin. V primeru dvoma zahtevajte pooblastilo ali aktualen izpis iz sodnega registra.
- Pri večjih poslih z neznanim parterjem poskrbite za ustrezne informacije o njem, še posebej, če boste vi dobavljali vnaprej.
- Pri družbi z omejeno odgovornostjo (GmbH) eventuelno zahtevajte poroštveno izjavo od poslovodje ali družbenika.
- Vztrajajte pri tem, da poslovni partner za vas uredi zavarovanje terjatev. Skoraj vedno se pri poslovnemu partnerju najde predmet, nepremičnina ali pravica, ki lahko služi kot učinkovit predmet zavarovanja na podlagi notarske listine ali vpisa v zemljiško knjigo.
- Če poslovni partner zahteva od vas odložitev plačila, vztrajajte na sklenitvi notarske pogodbe o prepoznanju dolga. V primeru plačilne nesposobnosti vašega kupca bo ta notarska listina neposredno izvršljiv naslov v vašo korist. 

PRAVNI VIR:
Nemška zakonodaja

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *