Zavarovanje prostovoljnega prokurista

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 07.10.2011Na podlagi 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ-UPB3 Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006 morajo biti za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovani tudi volonterji. Ali to pomeni, da je treba zavarovati tudi volonterskega prokurista, kako in v kolikšni meri se zanj obračunavajo prispevki?
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, katere prispevke mora obračunati in plačati naročnik za fizične osebe, ki pri njem opravljajo določena specifična (priložnostna) dela ne glede na to, ali so plačana ali ne. Obračunati morate pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki v letu 2011 znaša 4,46 evra/mesečno. Prispevek se obračuna in plačuje za vsako sklenjeno pogodbo o delu, ki velja v posameznem mesecu. Navedeni prispevek se obračuna in plačuje mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dela v mesecu. Prek eDavkov morate oddati na dan plačila tudi obrazec REK-2.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *