Zbiranje osebnih podatkov

Avtor: | Objava: 17.05.2004Osebni podatki so bistveni del posameznikovih osebnostnih pravic, ki jih pravni sistem varuje. Z varstvom se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov in uporabi osebnih podatkov. V primeru neupravičene zbiranja, uporabe in obdelovanja osebnih podatkov, lahko pravna oz. fizična oseba, ki uporablja le-te zadanejo različne sankcije. V kolikor v podjetju zbirate oz. razmišljate o tem, da bi zbirali osebne podatke (npr. strank, partnerjev, …), je priporočljivo, da se primerno zaščitite s tem, da pri koriščenju osebnih podatkov ravnate v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Zakon varstvu osebnih podatkov določa naslednje:

1. Obdelava in uporaba osebnih podatkov je dovoljena edino pod pogojem, da ima upravljalec zbirke podatkov pisno privoljenje posameznika.

2. Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika, razen v kolikor zakon ne določa drugače.

3. Osebni podatki se smejo obdelovati samo za namen določen s pisno privolitvijo posameznika in se ne smejo uporabljati na način, ki ni združljiv s tem namenom.

4. Upravljalec zbirke osebnih podatkov mora za vsako zbirko osebnih podatkov zagotoviti katalog podatkov, kateri vsebuje podatke, določene v zakonu. Naziv zbirke osebnih podatkov, upravljalca zbirke in nj. sedež, kategorije posameznikov ter vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov mora upravljalec zbirke posredovati Ministrstvu za pravosodje, najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov. 

Nepravilnosti pri uporabi osebnih podatkov lahko pravnim in fizičnim osebam, ki uporabljajo osebne podatke posameznikov prinesejo številne negativne posledice.
- Posameznik lahko zahteva izbris iz zbirke osebnih podatkov ter povrnitev morebitne povzročene škode.
- Pristojni inšpektorji lahko izrekajo relativno visoke kazni.
- Zloraba osebnih podatkov je lahko pod pogoji Kazenskega zakonika tudi kaznivo dejanje.  

Iz tega razloga je potrebno v primeru, da se vaše podjetje (pravna ali fizična oseba) odloči za uporabo osebnih podatkov, le to prijaviti Ministrstvu za pravosodje, posamezniku pa mora dati v podpis izjavo, s katerim da soglasje za uporabo svojih osebnih podatkov.  

Za varovanje pravne oz. fizične osebe, ki zbira osebne podatke posameznikov je primerno, da izjava vsebuje naslednje elemente:
- opredelitev, katere osebne podatke posameznik posreduje v uporabo,
- namen obdelave osebnih podatkov in namen njihove uporabe,
- čas shranjevanje osebnih podatkov. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu osebnih podatkov
(UL RS 59/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *