Zdravniški pregled pred zaposlitvijo

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 09.07.2007Pozdravljeni,  

Vaše ime sem našla v reviji Podjetnik, katere naročnik je naše podjetje. Prosim vas za odgovor glede vprašanja o zdravniškem pregledu pred zaposlitvijo. S 1. 6. 2007 bomo namreč zaposlili novega sodelavca, ki je pri prejšnjem delodajalcu opravljal nazadnje zdravniški pregled jeseni 2006. Od 1. 1. 2007 naprej je bil prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba.  

Zanima nas, ali ga moramo kot bodoči delodajalec obvezno napotiti na zdravniški pregled pred zaposlitvijo, ali zadostuje, če nam predloži kopijo o opravljenem zdravniškem pregledu iz lanskega leta.  

Kje bi lahko našli zakonska določila glede tega vprašanja?

Hvala za vašo pomoč in lep pozdrav!


Spoštovani!   

Vprašanje preventivnih zdravstvenih pregledov je urejeno v Zakonu v varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99, 22/01 in 64/01), podrobneje pa v Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih (Ur. list RS, št. 87/02, 29/03 in 124/06). 

Preventivni zdravstveni pregledi po 4. členu Pravilnika so:
− predhodni preventivni zdravstveni pregled,
− usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled,
− drugi usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled.

S predhodnim preventivni zdravstvenim pregledom se ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu.  

Predhodni preventivni zdravstveni pregled opravi delavec v skladu z 2. odstavkom 5. člena Pravilnika:
− pred prvo zaposlitvijo,
− po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev. 

Iz podatkov, navedenih v vprašanju, izhaja, da čas iz druge alinee prejšnjega odstavka (12 mesecev) ni potekel, zato je treba ugotoviti le še, ali gre pri prejšnjem delodajalcu za enako ali v smislu nevarnosti in tveganj podobno delo, kot ga bo opravljal delavec pri vas. Če gre za enako delo, predhodni preventivni zdravstveni pregled ni potreben, v nasprotnem primeru pa je treba delavca napotiti na pregled. 

Lep pozdrav!
Svetko Praštalo  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *