Zdravstveni nadzor nad živili

Avtor: | Objava: 10.09.2003Proizvajalce, uvoznike in ponudnike živil seznanjamo z novostmi, ki jih prinaša Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili. 

Pravilnik ureja način nadzora nad izvajanjem predpisov o živilih, dodatkih živilom, hranilnih snoveh ter snoveh in izdelkih, ki prihajajo v stik z živili.

Nadzor opravljajo zdravstveni inšpektorji, opravijo pa ga lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Pravilnik predpisuje postopke, ki jih pri nadzoru lahko opravlja inšpektor, med drugim tudi odvzem vzorcev, preverjanje osebne higiene zaposlenih ter pregled dokumentacije. Inšpektor lahko sam izbere postopek nadzora, ki se mu zdi najustreznejši.
 
Nadzor se lahko opravlja v vseh fazah proizvodnje, predelave in prometa z živili, opravlja pa se tudi nad živili, ki so namenjena za izvoz.

Če je inšpektor odvzel vzorec za analizo, lahko nosilec živilske dejavnosti, ki mu je bil odvzet vzorec, pridobi drugo izvedensko mnenje o ustreznosti odvzetega vzorca, vendar pa mora stroške pridobivanja drugega izvedenskega mnenja nositi sam.

VELJAVNOST:
Od 13.8.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili (UL RS 73/2003)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *