Zdravstveni pregledi imetnikov in kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja »G« IN »H« kategorije

Avtor: | Objava: 08.06.2005Voznike in kandidate za pridobitev vozniškega dovoljenja za vozila kategorije G in H seznanjamo s Pravilnikom o zdravstvenih pregledih, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategoriji G in H. 

Pravilnik določa:
- vrsto in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategoriji G in H,
- kontrolne zdravstvene preglede. 
 
Kandidati morajo opraviti predhodni pregled pri svojem osebnem zdravniku. Za predhodni zdravstveni pregled se šteje tudi redni sistematski pregled učencev, dijakov in študentov. 

Če osebni zdravnik na predhodnem pregledu ne ugotovi nobenih indikacij, izda ustrezno zdravniško spričevalo o telesni in duševni pripravljenosti kandidata, v nasprotnem primeru pa ga lahko napoti k zdravniku specialistu. 

Tudi imetniki vozniških dovoljenj za kategoriji G in H so dolžni opravljati kontrolne zdravstvene preglede. 

Kontrolne zdravstvene preglede opravijo zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa, ki imajo za to ustrezno pooblastilo Ministra za zdravje. 

Kandidat, ki se ne strinja z zdravniški spričevalom ima v 15-ih dneh po njegovi izdaji možnost pritožbe, ki jo vloži pri osebnem zdravniku, o njej pa odloča komisija, ki jo imenuje minister za zdravje. Komisija v roku 30 dni od prejetja pritožbe opravi ponoven pregled kandidata in izda mnenje, ki je dokončno (zoper to mnenje ni pritožbe). 
 
VELJAVNOST:
Od 28.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o zdravstvenih pregledih, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategoriji G in H
(UL RS 52/2005)
Zakon o varnosti cestnega prometa
(UL RS 83/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *