Združitev postopkov izvršbe zoper istega dolžnika

Avtor: | Objava: 07.05.2004Vaš dolžnik vam ni plačeval računov, zaradi česar ste zoper njega vložili predlog za izvršbo. Kljub temu vam ne plačuje tudi na novo izdanih računov, zaradi česar nameravate tudi za te neplačane račune vložiti izvršilni predlog. V kolikor morate zoper istega dolžnika vložiti več predlogov za izvršbo, lahko te postopke združite. Kako?  
 
Zakon o pravdnem postopku omogoča, da sodišče lahko združi več postopkov, in sicer pod naslednjimi pogoji:
- vsi postopki tečejo pred istim sodiščem,
- postopki tečejo med istimi osebami oz. je ista oseba nasprotnik več tožnikov ali tožencev,
- z združitvijo se pospeši obravnavanje ali se zmanjšajo stroški. 

Če hkrati poteka več izvršilnih postopkov zoper istega dolžnika in bo v vseh postopkih potreben izvršitelj, lahko z združitvijo postopkov dosežete zmanjšanje stroškov za izvršitelja, saj bo tako za izterjavo vsega dolga imenovan en izvršitelj, ki bo hkrati opravljal rubež za ves dolg. S tem se bodo stroški izvršitelja precej zmanjšali, saj bi v nasprotnem primeru, tj. če bi se opravljal rubež po vsakem sklepu o izterjavi posebej, izvršitelj vsakič posebej zaračunal npr. kilometrino, obvestilo o rubežu, stroške obračuna obresti, …Če pa bodo postopki združeni, bo te stroške zaračunal le enkrat.  

Ker zaradi načina dela sodišč obstaja predvsem na večjih sodiščih precejšnja možnost, da vsakega od izvršilnih predlogov obravnava drug sodnik, to pomeni, da sodniki največkrat niti ne vedo, da med istimi osebami že poteka kakšen postopek, tako da sodišče združitve postopkov samo niti ne bi opravilo. Zato lahko k združitvi postopkov pripomorete tudi sami tako, da sodišču predlagate to možnost, seveda če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji. 

PRAVNI VIR:
Zakon o pravdnem postopku (UL RS 36/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *