Zeleno javno naročanje - druga plat medalje

Avtor: Minka Jerebič | Objava: 10.06.2013

Za nami je prvo leto, odkar veljajo smernice pri naročanju v javnem sektorju in uvrščanje »zelenega« v javna naročila. Trg je reagiral, tako kot se za tržno gospodarstvo spodobi, država pri tem pa ni načrtovala širše, saj so se pokazale številne pomanjkljivosti.


Z Uredbo o zelenem javnem naročanju in njenimi spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: uredba) se ureja zeleno javno naročanje, za katerega se šteje naročanje, pri katerem naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodovodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami, v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in enake ali boljše funkcionalnosti (1. odstavek, 1. člen uredbe).

 

Namen uredbe je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj. S tem dajanjem naj bi bil javni sektor zgled zasebnemu sektorju in potrošnikom (2. čl. uredbe). V uredbo je prenesena tudi evropska zakonodaja, zlasti Direktiva 2009/33/ES, del 5. člena Direktive 2006/32/ES in 1. in 2. odstavek 9. člena Direktive 2010/30/EU.

 

Države članice Evropske unije za svoja naročila porabijo od 10 do 20 % BDP, kar številčno pomeni okoli 2 milijardi evrov letno. V Sloveniji porabi javni sektor okoli 13 % BDP. Na podlagi uvajanja novega instrumenta v zakonodajo - zeleno javno naročanje - postane javni sektor najpomembnejši akter pri zmanjševanju vplivov na okolje. Zmanjšuje škodljive izpuste v okolje, znižuje porabo energije, vode in surovin, ohranja naravne vire, biotsko raznovrstnost in preprečuje podnebne spremembe.

 

Temeljne okoljske zahteve in okoljska merila

 

Po uveljavitvi Uredbe o zelenem javnem naročanju in njenih sprememb in dopolnitev (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012 in 24/2012, 64/2012, 2/2013) je v Prilogah 1 do 11 zakonodajalec predvidel temeljne okoljske zahteve za različna področja javnega naročanja. Priloga 12 vsebuje okoljska merila za postopke javnega naročanja, v katerih naročnik temeljne okoljske zahteve vključi le med merila za izbor najugodnejše ponudbe.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *