Znižanje in ukinitev carinskih stopenj

Avtor: | Objava: 09.01.2004Za blago, ki je navedeno v prilogi k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se določi avtonomni ukrep znižanja ali ukinitve carinskih stopenj na raven, kot je določena v tej prilogi. Priloga je precej obsežna in zajema različne vrste blaga - živali in živilske izdelke, semena, rastline, tekstil, …  
 
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v polje 39 vpiše štirimestno šifro »4007«.  
 
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (UL RS 116/2002, 27/2003, 49/2003, 72/2003, 86/2003, 92/2003 in 103/2003).  
 
VELJAVNOST:
Od 1.1.2004 do 30.4.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Uredba o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
(UL RS 128/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *