Želimo zbližati akademski in podjetniški svet!

Avtor: Janez Kukovica | Objava: 07.06.2013

V začetku letošnjega leta sta Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Univerza v Novi Gorici podpisali dogovor o sodelovanju, ki naj bi dal še trdnejšo oporo sodelovanju pri organizaciji raznih strokovnih seminarjev, konferenc, forumov, delavnic, sejemskemu predstavljanju pa tudi - ali predvsem - načrtovanju skupnih razvojnih projektov.


Prof. dr. Danilo Zavrtanik: »Za obe strani obstaja bistveno večja možnost in priložnost, da s skupnim nastopom pridemo do razvojnih sredstev preko raznih razpisov.«

Univerza v Novi Gorici se je nedavno tega odločila za tesnejše sodelovanje z lokalnim podjetniškim okoljem, za začetek pa se je uresničevanja svoje zamisli lotila z obiskovanjem posameznih podjetij in predstavljanjem ponudbe svojega znanja. Pri tem je »odkrila«, da je lahko eden od interesantnih partnerjev tudi obrt in podjetništvo, skratka področje, ki ga organizacijsko pokriva obrtno-podjetniška zbornica. »V obrti in podjetništvu gre praviloma za mala podjetja, med njimi tudi za visoko tehnološka, ki tudi potrebujejo znanje,« ugotavlja rektor novogoriške univerze prof. dr. Danilo Zavrtanik. Njihov položaj glede pridobivanja sredstev za razvoj pa se bistveno razlikuje od velikih podjetij: medtem ko si velika podjetja oblikujejo posebne razvojne fonde in organizacijske enote, ki se ukvarjajo z razvojem, si v malih podjetjih tega »razkošja na dolgi rok« enostavno ne morejo privoščiti, kajti v njih je organizacija proizvodnje slej ko prej podrejena logiki takojšnjega učinka. »Mi kot ponudnik znanja seveda ne pričakujemo, da bodo obrtniki in podjetniki pri nas množično naročali ekspertize, predindustrijske raziskave in podobno, obstaja pa za obe strani bistveno večja možnost in priložnost, da s skupnim nastopom pridemo do razvojnih sredstev preko raznih razpisov.«

 

Pri svojem približevanju obrtnikom in podjetnikom je univerza naletela na sočasne pobude za sodelovanje pri obrtno-podjetniški zbornici, kjer je bil dejaven zlasti Janez Škrlec, član vladnega sveta za znanost in tehnologijo, katerega član je tudi dr. Zavrtanik. »Komunikacija med nama je bila hitro vzpostavljena, kajti mi smo iskali nekega posrednika, neko krovno inštitucijo tega dela gospodarstva, preko katere bi vstopali v konkretne raziskovalne projekte z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki. Mi se ne moremo pogovarjati z vsakim posebej, ustrezen ciljni izbor partnerjev pa lahko mnogo uspešneje opravi zbornica, ki nedvomno dobro pozna svoj teren. Za nas je na primer pomembno, da lahko zbornico vprašamo, če nam lahko priporoči ustreznega partnerja s specifičnega področja, ki nas zanima za sodelovanje v določenem projektu.«

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *