Mladi na poti do podjetništva

Avtor: Jurij Bernik | Objava: 09.06.2014

Mogoče je preseči mit, da se podjetnik rodi. Na razvoj kreativnosti, inovativnosti in podjetnosti močno vplivajo številni dejavniki okolja, kjer mladi živijo, se šolajo in usposabljajo za samostojno pot v življenju.


Med fanti je 58 % takšnih, ki si želijo postati podjetniki, med dekleti pa 43 %.

Mladi predstavljajo največji potencial vsake družbe. Odgovornost za razvoj in usmerjanje mladih nosimo starši pa tudi učitelji na vseh ravneh izobraževanja. V razvojnem in izobraževalnem procesu imajo zelo pomembno vlogo mentorji in animatorji na številnih področjih izražanja in uveljavljanja mladih - od naravoslovja in tehnike, kulturnega in umetniškega izražanja do športa in različnih oblik prostovoljstva. Spodbujanje in razvijanje talentov mladih je vsekakor tudi odgovornost celotne družbe in odnosa družbe do dejavnosti, ki podpirajo razvoj mladih kot celovitih osebnosti. Po usmeritvah Evropskega parlamenta in Sveta EU so za razvoj in osebno izpolnitev, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev pomembne ključne kompetence: sporazumevanje v materinem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, kulturna zavest in izražanje ter kompetenca samoiniciativnosti in podjetnosti. Samoiniciativnost in podjetnost lahko povezujemo s kreativnostjo in inovativnostjo. V tem prispevku se želimo dotakniti prav razvijanja in proučevanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi v Sloveniji.

 

V raziskavi, ki je bila opravljena na vzorcu več sto slovenskih srednješolcev z gimnazijskim, strokovno tehničnim in srednjim poklicnim programom, smo proučevali dejavnike, ki lahko vplivajo na inovativnost in podjetnost mladih. Proučevali smo tudi njihovo zanimanje za znanost in tehniko, njihov odnos do umetnosti in izražanja z ročnimi spretnostmi, njihovo družbeno aktivnost ter usmerjenost oziroma nagnjenost k podjetništvu.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *