Podpora poslovnemu odločanju

Avtor: Jaka Žorž | Objava: 10.03.2014

Informacijska podpora strateškim in operativnim odločitvam namesto pavšalnih ocen odločanj, ciljno usmerjeno delovanje in napovedovanje prihodnosti namesto gašenja požarov in tavanja v temi.


Za spremljanje prodajne uspešnosti: na levi strani si uporabnik izbere vrsto prodajnega poročila, ki se prikaže v srednjem oknu. Uporabnik si za izbrano vrsto lahko sam nastavi dimenzije in kriterije (filtre), po katerih želi pregledovati podatke v poročilu. Poročilo, ki je hitro pripravljeno glede na uporabnikove zahteve, je na voljo tako v tabelarični kot tudi v grafični obliki.

Praktično ni več podjetja, ki ne bi delovalo na trgu z močno konkurenco. Poslovno okolje od njih zahteva hitro sprejemanje kakovostnih odločitev. Še več, odločitve morajo sprejemati ne samo na podlagi preteklih dogodkov, ampak morajo znati dogodke napovedati vnaprej. Industrija informacijskih tehnologij ponuja celo vrsto rešitev za poslovno odločanje, a se je treba zavedati, da gre bolj za poslovni kot tehnološki problem.

 

Rešitve za poslovno odločanje so v osnovi namenjene nadzorovanju, poročanju in analiziranju poslovnih operacij. Njihova resnična vrednost se pokaže, ko jih podjetje uporabi za iskanje načinov, kako poslovati bolj učinkovito. Realna slika je sicer drugačna, saj podjetja te rešitve uporabljajo predvsem za analiziranje zgodovine, manj pa za oblikovanje korektivnih ukrepov ali celo za napovedovanje prihodnosti.

 

V teoriji se poslovno odločanje deli na tri ravni: strateško, taktično in operativno. Strateško poslovno odločanje se ukvarja načrtovanjem in postavljanjem poslovnih ciljev ter spremljanjem njihovega uresničevanja, taktične aplikacije poslovnega odločanja pa so namenjene podpori kratkoročnim poslovnim odločitvam, na primer prodajnim akcijam ali pripravi proračunov. Strateško in taktično poslovno odločanje zagotavljata uporabne informacije za načrtovanje poslovne uspešnosti in posameznih dejavnosti, ne pomagata pa pri njihovem uresničevanju. Za to je potrebno oblikovati poslovni kontekst in v njem prek sistema poslovnega odločanja povezati podatke o realizaciji s planskimi podatki. V tem primeru na ravni sistema poslovno odločanje poveže rešitve za poslovno načrtovanje z različnimi operativnimi sistemi, kot so ERP, CRM ter sistemi e-poslovanja. Z zlivanjem transakcijskih in planskih podjetje vzpostavi operativno poslovno odločanje, vodjem na nižjih ravneh omogoča spremljanje uspešnosti na ravni procesa, proizvodnega ali delovnega postopka ter pravočasno reagiranje v primeru anomalij.

 

Izgradnja sistema poslovnega odločanja

 

Večina majhnih in srednjih podjetij že uporablja takšen ali drugačen poslovni informacijski sistem. Vsak od teh sistemov ponuja osnovna poslovna poročila, nekateri proizvajalci pa svoje poslovne sisteme nadgrajujejo tudi z bolj dovršenimi rešitvami za podporo poslovnemu odločanju ali pa so odločevalske rešitve za določen sistem ERP pripravili v specializiranih podjetjih. To so cenovno najbolj ugodni načini za pridobivanje informacij za menedžment, vendar imajo veliko pomanjkljivosti.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *