Turistične niše

Avtor: Mojca Svetičič | Objava: 13.07.2004

Zdi se, da je gneča, a lahko uspete s svežo ponudbo in delovanjem v nišah.V Sloveniji je po podatkih Gospodarske zbornice registriranih 299 turističnih agencij, ki imajo za svoje delovanje ustrezno licenco. Domače turistične agencije letno organizirajo več kakor 500.000 potovanj s 3 milijoni nočitvami Slovencev letno.

V večini primerov gre za agencije, ki se ukvarjajo z organizacijo in posredovanjem turističnih potovanj v tujini, manj je »receptivnih« agencij, ki svoje storitve ponujajo tujim partnerjem in gostom. Največje turistične agencije imajo mednarodno mrežo poslovalnic; toda v tujino se uspešno podajajo tudi že manjše (novejše) agencije, ki pokrivajo ožje niše. Sicer pa različne agencije oziroma njihove poslovalnice pokrivajo celoten slovenski trg, saj so prisotne v vseh regijah in večjih mestih.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Večina agencij ponuja turistične produkte, po katerih je največ povpraševanja: letovanja na Hrvaškem, prvomajska in novoletna potovanja v najbolj priljubljene kraje in smučanje. Ti prinašajo tudi največ prihodka. Osnovno ponudbo dopolnjujejo z nekoliko bolj eksotičnimi potovanji in izrazito nišnimi produkti: obisk športnih prireditev, izleti v Toskano, avanturistično popotništvo ali pa se specializirajo za eno od večjih ciljnih skupin, kot so na primer mladi. »Sicer pa sledijo tudi slovenske agencije trendom, ki niso značilni le za domači, ampak tudi za svetovni trg, na katerega so najbolj vplivali dogodki po 11. septembru. Upadlo je povpraševanje po potovanjih v oddaljene kraje, ki vključujejo letalski prevoz. Precej boj privlačni so postali bližji kraji, oddaljeni od 1.000 do 1.500 kilometrov, kamor lahko potujete tudi z avtom ali avtobusom,« pravi Janez Benda, direktor turistične agencije Tentours.   

Osnove uspešnega poslovanja 

Če si želite ustvariti prepoznavno ime in se obdržati na trgu, vam bo uspelo le s kakovostnimi  storitvami, profesionalnim in odgovornim delom, korektnim poslovnim razmerjem do kupcev in poslovnih partnerjev ter spoštovanjem zakonskih predpisov držav, s katerimi poslujete. Janez Benda svetuje, da se držite naslednjih osnovnih pravil: 

1.  Kakovost storitve

Kupcem ne ponujajte storitev, ki jih niste predhodno preverili, ali storitev, za katerimi stojijo nezanesljivi dobavitelji. Konstantno nadzorujte kakovost storitev in če je ta slabša od dogovorjene, takoj ukrepajte. Morebitne reklamacije rešujte hitro, učinkovito in na način, ki je do strank prijazen. Pri obračunavanju odškodnin spoštujte sprejeto odškodninsko lestvico.  

2.  Ne zavajajte potrošnikov

Svoje produkte vedno predstavite na pregleden način, ki strank ne bo zavajal glede kakovosti, cene storitev in plačilnih pogojev. Prav tako ne smete svojih storitev oglaševati na način, ki bi zavajal kupca.  

3. Dobavitelji

Dobavitelje za svoje turistične storitve skrbno izbirajte in redno preverjajte njihovo kakovost. Držite se dogovorov, ki ste jih sklenili z dobavitelji, in spoštujte plačilne roke, ki so osnova vsakega dobrega poslovnega odnosa.   

Zakonodaja in pogoji poslovanja turističnih agencij 

Februarja letos je stopil v veljavo Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki zadeva tudi turistična potovanja. Pri tem gre predvsem za zagotovitev večje kakovosti storitev turističnih agencij in turističnih vodnikov na podlagi izdaje licenc za opravljanje dejavnosti ter za zavarovanje turistov v primeru nesolventnosti organizatorja potovanj. 

Zakon v 35. členu določa, da se pridobi pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev na podlagi licence. Licenco podeljuje na podlagi izpolnjevanja pogojev Gospodarska zbornica Slovenije. Turistične agencije morajo licenco pridobiti pred začetkom poslovanja. Licenca se izda za dobo petih let.  

Za pridobitev licence mora podjetje izpolnjevati naslednje pogoje:

- Oseba, ki vodi dejavnost, mora imeti najmanj višješolsko strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj v tej dejavnosti;
- Oseba, ki vodi dejavnost, mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti, iz katerega je razvidno, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali pravni promet in ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev;
- Razpolagati mora s poslovnim prostorom, ki ne sme biti v stanovanju;
- Skleniti mora pogodbo z zavarovalnico in pridobiti garantno pismo za primer nesolventnosti. 

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev licence si lahko ogledate na spletni strani: www.gzs.si/turisticne-agencije  

POSEL IN TRG

Dejavnost:

Lahko se odločite za organizacijo ali prodajo turističnih aranžmajev. Večji del agencij se odloča za prodajo – agenturo in trži produkte, ki jih pripravljajo domači in tuji organizatorji. V večini agencij je mogoče tudi rezervirati in kupiti letalske in druge prevozne karte ter dobiti osnovne turistične informacije.

Ponudba

Večina turističnih agencij ponuja železni repertoar in množične produkte, po katerih je največ povpraševanja in vključuje letovanja na hrvaški obali, prvomajske izlete na bolj ali manj oddaljene kraje, silvestrovanja v tujini in smučanje v tujini. Pojavlja se vedno več nišnih produktov, s katerimi lahko zadovoljijo najrazličnejše želje in interese.

Slovenski trg sledi svetovnim trendom, ki so v zadnjih letih podvrženi varnostno političnim in nepredvideni dogodkom (11. september, vojna v Iraku, okužbe z virusom SARS). Priljubljeni so postali bližnji kraji, ki izključujejo letalski prevoz. Zadnji trend, ki je očaral Slovence, so potovanja v Egipt.

Znanja in spretnosti

Če želite po novem zakonu voditi dejavnost organizacije ali prodaje turističnih storitev, potrebujete najmanj višješolsko izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj. Zavedati se morate, da boste imeli opravka s strankami, za kar potrebujete veliko komunikacijskih spretnosti in potrpljenja. Prav tako ne gre brez znanja tujih jezikov, ki vam bo olajšalo stike s tujimi partnerji.

Oprema in finančni vložki

Potrebujete poslovni prostor, v katerem boste sprejemali stranke, telefon, računalnik in internetno povezavo. Koliko kapitala boste potrebovali, je odvisno od vaših načrtov in velikopoteznosti. Če se boste lotili organizacije potovanj, ne pozabite, da poslovanje s partnerji, naj bodo to receptivne agencije ali hoteli, potega prek avansov.

Zaslužek

Razmere na domačem in mednarodnem trgu se iz leta v leto zaostrujejo. Zaslužki se nižajo zaradi vse močnejše konkurence, direktne prodaje ponudnikov prenočitvenih zmogljivosti, internetne prodaje in pritiska letalskih prevoznikov, ki agencijam zmanjšujejo provizije. Čeprav je po podatkih Ajpesa promet turističnih agencij v preteklem letu znašal prek 70.212.654 milijonov tolarjev, morate upoštevati, da agencije živijo od marže, ki se giblje med tremi in tridesetimi odstotki.

Čeprav imajo produkti, po katerih je največ povpraševanja, najmanjšo dodano vrednost, so še vedno najbolj zanesljiv vir zaslužka. Lahko se odločite za trženje nišnih produktov, pri katerih so marže višje, toda ne pozabite, da je slovenski trg majhen.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *