Človeški element

Avtor: Tine Juha | Objava: 07.06.2010

Človeški značaj ima bistveno večji vpliv na gibanje gospodarstev in panog kot priznava sodobna ekonomska znanost. In pomembno vpliva tudi na vaš uspeh.V času trenutne gospodarske krize lahko pogosto beremo o razlogih za njen nastanek ter o načinih njenega reševanja. Posamezniki na podlagi različnih teorij predlagajo različne ukrepe. Veliko se govori o potrebi po prevrednotenju vrednot, redefiniranju finančnih trgov in nadzora nad njimi, o novi gospodarski paradigmi in podobnih frazah.
 
Ekonomska znanost zadnjih desetletij je temeljila na veri v svobodo trgov, njihovo samoregulacijo ter racionalnem vedenju posameznika v različnih vlogah, ki jih je zasedal. Posebej v zadnjem času pa vse glasnejši postajajo pristaši teorije vedenjske ekonomije. V grobem pripadniki vseh vedenjskih smeri v ekonomiji predpostavljajo, da smo posamezniki »zgolj ljudje« in zaradi tega pri svojem vedenju in odločanju sprejemamo odločitve, ki jih je težko utemeljiti le z racionalnim odločanjem.
 
Enako ugotavljata George A. Akerlof, Nobelov nagrajenec leta 2001, in Robert J. Shiller, priznana ekonomista z univerz Berkeley in Yale v svoji knjigi Živalski motivi (ang. Animal Spirits). V knjigi opredelita pet psiholoških dejavnikov in na podlagi njihovega vplivanja na naše odločitve opredelita številne sodobne makroekonomske pojave, med njimi tudi recesije, vključno s trenutno.
 
Mnoge njune makroekonomske ugotovitve lahko apliciramo na podjetniško raven in jih uporabimo pri lastnem delu.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *