5 zlatih načel vodenja

Avtor: Nace Volčič | Objava: 10.08.2002

Ljudje najraje delamo tisto, kar smo prvotno tudi sami soustvarili.V prejšnji številki smo predstavili nasvete dr. Gorana Carstedta, mednarodno uveljavljenega strokovnjaka (tudi bivši predsednik uprav podjetij Volvo in Ikea), s katerimi naj bi se podjetnik nekako orientiral v spreminjajočih se razmerah. Tokrat predstavljamo njegova načela vodenja ljudi.

V prvem delu (v prejšnji številki) smo ugotovili, da je potrebno ustvariti “večjo sliko”, predstavo o širšem dogajanju in našem mestu v njem, potem je pa treba pritegnili k sodelovanju dobre sodelavce, da načrte uresničimo. Pri tem moramo poznati tudi načine, kako učinkovito voditi ljudi in skupaj z njimi ustvariti pozitivno naravnanost v podjetju.

Pravila odnosov z zaposlenimi

Pravilno vodeno podjetje torej največ poudarka nameni stranki in njenim željam. Vendar kako lahko dohajamo stranko in njene zahteve, če kot vodja nimamo urejene dinamike znotraj podjetja in svojih zaposlenih ne podpiramo dovolj, da bi se to s kakovostnim izdelkom ali storitvijo odražalo navzven? Dr. Göran Carstedt je navedel pet pomembnih točk, ki jih mora vodja upoštevati pri odnosih s svojimi zaposlenimi.

  • Ljudje so uspešnejši, če lahko prispevajo. Kaj imajo vaši zaposleni v mislih, ko izvajajo določen projekt? Ali vedo, kakšni so učinki njihovega dela pri končnem rezultatu in potem na trgu? Se zavedajo svojega poslanstva? Takoj ko se bodo vaši zaposleni zavedali, da prispevajo pomemben del k razvoju končnega izdelka ali storitve, bodo učinkovitejši in uspešnejši. Če opazite, da je učinek pri zaposlenem padel, najprej preverite, kakšno vizijo ima o delu, ki ga izvaja.
  • Ljudje so uspešnejši, če so dobro obveščeni. Pretok informacij je za uspešnost organizacije vse večjega pomena. Časi, ko so bile določene pomembne informacije na voljo le vodilnim delavcem minevajo. Danes je dobro, če prav vsak zaposleni o podjetju ve čim več. Ne le o tem, kaj mora delati sam, pač pa tudi to, kakšne poslovne odločitve podjetje sprejema in kakšna je njegova vizija. Zaposleni morajo vedeti tako o zmagah kot porazih podjetja.. In ni dovolj le to, da pretok informacij poteka zgolj navpično od vrha proti dnu, temveč tudi v obratni smeri, od najnižje strukture zaposlenih proti vodstvu organizacije.
  • Ljudje podpirajo tisto, kar ustvarijo. To je zelo pomenljivo sporočilo za vodje. Kadar ljudje sodelujejo pri odločanju o neki stvari in se na koncu upošteva mnenje večine, bodo ljudje motivirani in z zavedanjem, da je ideja pravzaprav njihova, izpeljali projekt od začetka do konca. Na tem reku stoji celotna filozofija demokracije. Ljudje najraje delamo tisto, kar smo prvotno tudi sami soustvarili.
  • Udeležba ustvarja boljše rezultate. Več glav več ve. Več ljudi kot boste vključili v ustvarjanje novih idej, in več kot jih boste vključili v razprave o pomembnih poslovnih odločitvah, boljših rezultatov se lahko nadejate. Na ta način, da povabite k sodelovanju več zaposlenih, tudi tiste na manj odgovornih položajih, ljudi motivirate in učinki dela so tako veliko večji.
  • Ljudje si želijo izobrazbe in sposobnosti. Ne podcenjujte želja in ambicij svojih podrejenih! Prav tako kot vi, želijo dosegati uspehe in se želijo učiti. Omogočite jim to. Vse več podjetij namenja svojo pozornost izobraževanju. Tu ne gre zgolj za tehnično izobraževanje in strokovno usposabljanje za vodstvene delavce, temveč je treba usmeriti pogled tudi v najnižjo strukturo zaposlenih. Ta je namreč motor podjetja. Če ti ljudje niso zadovoljni, potem nič v podjetju ne more pravilno delovati. Poskrbite za njihovo motivacijo, osebni razvoj in napredovanje, če so učinkoviti.

Sklepne misli

Dr. Carstedt končuje z nekaj pomenljivimi mislimi. Kadar se sprašujemo, kako bi lahko naredili svoje podjetje ali organizacijo še bolj učinkovito, se moramo vedno obrniti k ljudem. Menim, da delamo napako, kadar podjetje omenjamo kot zaključeno celoto. Podjetje so ljudje. Tako kot so dobavitelji in stranke ljudje. Tega ne moremo ločevati. Vsi ljudje imamo določene potrebe, želje in ambicije. Vodijo nas dobre zamisli in ne toliko dobri vodje. Ravno zato se vse na svetu nenehno spreminja. Ko se bomo končno zavedali, da je podjetje zgolj del večje celote, takrat bomo spoznali tudi vrednost spreminjanja in sovpadanja z njo.

Carstedt pravi, da se uspešni podjetniki in vodje organizacij razlikujejo od neuspešnih predvsem po tem, kakšna poslovna načela jih vodijo. Preprosta poslovna načela, ki jih upoštevajo uspešna podjetja pri svojem poslovanju, so naslednja:
  • Vodja je služabnik.
  • Zaposleni in dobavitelji so poslovni partnerji.
  • Stranka/kupec je šef.

Zadnjo besedo ima vedno končni kupec. Tega ne zanima, kaj se dogaja znotraj podjetja, ne zanima ga, kako dobavljamo materiale in s kom še sodelujemo. Kar zanima kupca, je najvišja možna kakovost pri najnižji možni ceni. Če bo kupec ugotovil, da lahko takšen izdelek kupi pri našem podjetju, potem ga tudi bo. Torej se moramo v večini pogledov dejansko prilagajati zunanjemu okolju. V začetku avtomobilske industrije se je vodilni proizvajalec avtomobilov Henry Ford odločil, da bo novi model avtomobilov prodajal zgolj v črni barvi. Svojo napako je obžaloval, ko je izgubil velik tržni delež in ugotovil, da so kupci začeli kupovati avtomobile pri novih proizvajalcih, ki so se bili zmožni prilagoditi in proizvajati avtomobile tudi v drugih barvnih različicah.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *