Ali bo moja prijava uspešna?

Avtor: Sabina Žampa | Objava: 09.11.2012

Vloga bo pozitivno odobrena le, če bo dosegla zadostno število točk. Včasih je dovolj, da se preseže spodnja meja točk, včasih pa to ni dovolj in mora biti vaša vloga boljša od ostalih.Na hitro pregledamo priloge in zahteve razpisa. Ugotovimo, da bo naša vloga administrativno popolna. To pomeni, da bomo zadostili vsem birokratskim zahtevam, ki jih od nas zahteva razpisovalec. Ali se bomo prijavili na razpis? Ni nujno. Vsak javni razpis ima v sklopu svoje dokumentacije objavljen način, kako bo posamezna vloga točkovana, oziroma predstavljena merila za točkovanje. Nujno je, da preden začnete pripravljati vlogo na razpis, pregledate merila za točkovanje in najprej ugotovite, ali boste dosegli minimalno število točk. Včasih minimalno število točk ne zadostuje za odobritev vloge in je za to potrebno precej višje število točk. Svetovalci, ki pripravljajo vloge, približno poznajo spodnjo mejo in vam bodo hitro vsaj približno povedali, ali bo vaša vloga uspešna ali ne. 

Ocenjevanje vloge bi v vsakem primeru razdelila na dve vrsti točkovanja: kvantitativno in kvalitativno. Točkovniki so si iz razpisa v razpis izredno različni. 

Če se najprej posvetimo kvantitativnemu ocenjevanju vloge oziroma posameznim merilom znotraj točkovnika, lahko ugotovimo, da so pri posamezni vrsti merila natančno opredeljene točke, ki jih bo dosegla vaša vloga. Tukaj mislimo predvsem na numerične predpostavke, na primer: dosežena dodana vrednost na zaposlenega, število zaposlenih, lokacija investicije, višina lastnih sredstev itd. V sklopu teh točk lahko natančno določite, koliko točk bo pri posameznem merilu dosegla vaša vloga. 

Večji problem predstavljajo točke, kjer je potrebno opisno podati posamezne obrazložitve, na podlagi katerih bo ocenjevalec ocenil vašo vlogo. Tu gre za kvalitativno ocenjevanje, kjer bi lahko govorili tudi o subjektivnem mnenju ocenjevalca, ki bo na podlagi vaše vloge pri posameznem merilu oddal vaši vlogi ustrezno število točk. V ta sklop spadajo opisne predpostavke, kot so: tržna analiza, vpliv projekta na okolje, horizontalne politike, opisi tehnologije, vpliv projekta na izboljšanje konkurenčnosti itd., v sklopu teh meril bo število točk deloma odvisno od vsebine vašega projekta in deloma od vaše kreativnosti pri pisanju posameznih vsebin znotraj vloge, ki jo prijavljate na razpis.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *