Ali obvladujete svoje poslovanje?

Avtor: Nika Sandera | Objava: 04.08.2008

Kontroling je sistematičen in učinkovit način spremljanja in obvladovanja poslovanja. Začne se s pripravo plana, nadaljuje s spremljanjem tekočih rezultatov in analizo odstopanj ter zaključi s sprejetjem ukrepov za izboljšanje.Znano je, da je »umrljivost« malih podjetij zelo visoka. Raziskave Svetovni podjetniški monitor (GEM) so pokazale, da od deset novoustanovljenih slovenskih podjetij manj kot štiri preživijo do četrtega rojstnega dne. Ključen dejavnik preživetja je sposobnost podjetnika, da vzpostavi ustrezne osnovne sisteme poslovanja. Preživijo podjetja, ki pripravijo plan poslovanja, spremljajo svoje rezultate in ukrepajo, ko je doseganje ciljev ogroženo. Ves čas so pripravljena, da se spoprimejo z nevarnostmi in izkoristijo poslovne priložnosti.  

Uspešna podjetja pa so tudi tista, ki vzpostavijo kontroling kot način za obvladovanje poslovanja. Kaj »kontroling« pravzaprav pomeni? Beseda sama ima morda celo negativen prizvok, nakazuje na nadzor, strogost, urejenost, kar je nasprotje kreativnosti in odprtosti za ideje, ki označujeta podjetništvo. Po drugi strani so cilji kontrolinga hkrati cilji vsakega ambicioznega podjetnika, ki ve, kaj hoče, in ima idejo, kako bo to dosegel. Namen sistema kontrolinga je, da zagotovimo doseganje zastavljenih ciljev, da sproti ugotavljamo nevarnosti za preživetje in priložnosti za razvoj ter da hitro ukrepamo, ko je to potrebno.  

Brez ciljev ni nadzora 

Kontroling pomeni sistematično spremljanje poslovanja. Da ga lahko vzpostavimo, moramo najprej vedeti, kaj hočemo. Poznati moramo svoje cilje in jih preliti v plan poslovanja; koliko želimo proizvesti in prodati, kaj vse bomo za to potrebovali in kakšen bo naš zaslužek. Priprava plana je torej prva faza kontrolinga. V drugi fazi spremljamo tekoče rezultate in ugotavljamo odstopanja: Ali smo prodali predvidene količine, so stroški materiala na predvideni ravni, je dosežena razlika v ceni enaka pričakovani? V tretji fazi analiziramo odstopanja in iščemo vzroke zanje. Zakaj je razlika v ceni upadla? Je vzrok prenizka prodaja ali rast nabavnih cen, ki ji nismo sledili z rastjo prodajnih cen? Zakaj so stroški zaposlenih tako visoki? Je to zaradi nove davčne zakonodaje ali novega sistema variabilnega nagrajevanja? Ko si znamo dobro odgovoriti na ta vprašanja, smo sposobni tudi ustrezno ukrepati. V četrti fazi se odločamo o tem, kaj narediti, in ukrepamo. S tem zaključimo krog v procesu kontrolinga, ki je prikazan v shemi.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *